Meestgestelde vragen

Hoe werkt onlineouderschapsplan.nl?
Op de website van onlineouderschapsplan vindt u een vragenlijst ten behoeve van alle afspraken in het ouderschapsplan. Deze vragenlijst, welke tot stand is gekomen door jarenlange ervaring met het opstellen van ouderschapsplannen, bestaat uit een hele set van vragen op basis waarvan geautomatiseerd een maatwerk ouderschapsplan opgesteld wordt. Na het beantwoorden van de vragen en het doorlopen van de IDEAL-module, ontvangt u per ommegaande het uitgewerkte ouderschapsplan.

Wat kost het laten opstellen van ouderschapsplan via onlineouderschapsplan.nl?
De kosten hiervoor bedragen €149,- (incl. BTW). Deze kosten worden middels een IDEAL-module op de website direct betaald. Voor bemiddelaars (advocaten/mediators) gelden afwijkende abonnementstarieven.

Hoe werkt het precies?
Nadat u alle vragen beantwoord hebt en de kosten betaald, ontvangt u direct het uitgewerkte kant-en-klare ouderschapsplan. Deze dient u zelf te ondertekenen waarna u deze kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de aanvraag van uw echtscheiding, de afwikkeling van uw samenwoning of de  aanvraag van uw huurwoning.

Wanneer moet u geen gebruik maken van onlineouderschapsplan?
Onlineouderschapsplan.nl gaat er bij haar werkwijze vanuit dat u het in grote lijnen met elkaar eens bent en dat u daardoor gezamenlijk in staat bent om de vragenlijst in te vullen.  Als dit niet het geval is of u hebt het gevoel dat u niet in een gelijkwaardige relatie tot elkaar staat, kunt u beter op een andere manier het ouderschapsplan (laten) opstellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u onder druk gezet wordt, bedreigd wordt of anderszins geïntimideerd. In dergelijke gevallen is het verstandig om uw eigen advocaat te zoeken of met hulp van een gezamenlijke advocaat/mediator tot afspraken te komen.

Ik kan toch ook een ouderschapsplan van internet downloaden?
Ja, dat kan. Alleen heb je dan geen ouderschapsplan op maat, bovendien zijn dit vaak hele eenvoudige, korte plannen waar geen recht gedaan wordt aan uw specifieke situatie. Juist wanneer in het ouderschapsplan specifieke afspraken gemaakt worden over alle belangrijke onderwerpen is de kans op discussies achteraf het kleinst. Daarvoor is het belangrijk dat er een maatwerk ouderschapsplan opgesteld wordt waarin al deze afspraken aan bod komen. Een standaardouderschapsplan van internet  kan natuurlijk wel een goed begin voor een overeenkomst zijn, zeker wanneer u bereid en in staat bent om zelf alles uit te pluizen en aan te vullen waar nodig.

Hoe vraag ik de echtscheiding aan?
Indien u minderjarige kinderen hebt en u wilt gaan scheiden, is het verplicht een ouderschapsplan aan te leveren. Uw advocaat kan het ouderschapsplan van onlineouderschapsplan.nl  gebruiken voor de aanvraag van de echtscheiding, evenals het convenant dat u zelf heeft opgesteld of door de advocaat is opgesteld. U kunt zelf een advocaat zoeken die de scheiding officieel aanvraagt. U kunt ook de aanvraag via onlineouderschapsplan.nl regelen, in dat geval verwijzen wij u naar de website www.scheidingsvisie.nl. Tevens kunnen wij online uw convenant opstellen, in dat geval verwijzen wij u naar www.onlineconvenant.nl.

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?
Een ouderschapsplan is verplicht wanneer u minderjarige kinderen heeft. Het maakt hierbij niet uit of u getrouwd was, een geregistreerd partnerschap had of samengewoond hebt.

In hoeverre moeten de kinderen worden betrokken bij het opstellen van een ouderschapsplan?
De wet bepaalt dat in het ouderschapsplan moet worden opgenomen op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het opstellen er van. In hoeverre dit mogelijk is, is afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van het kind. Het is dus mogelijk dat in het plan staat dat de kinderen niet zijn betrokken gezien hun jonge leeftijd. Voor oudere kinderen geldt wel dat de ouders of advocaat het plan met hen bespreekt. Over het algemeen kan je stellen dat hoe ouder het kind, hoe meer het kind betrokken moet worden bij de totstandkoming van de regeling. Hoe jonger het kind, hoe gedetailleerder de omgangsregeling moet zijn.

Ik ben begonnen met de vragenlijst maar het lukt me niet om alle vragen in één keer te beantwoorden.
U kunt halverwege de vragenlijst beëindigen en de invoer opslaan.  U kunt dan op een later moment weer verder met de vragenlijst. Het is hierbij wel belangrijk dat u dit op dezelfde computer doet, aangezien de gegevensopslag gebaseerd is op cookie-technologie

Kan ik het ouderschapsplan nog aanpassen nadat ik alle gegevens heb ingevoerd?
Ja, dat kan. Nadat u de betaling heeft gedaan komt u in een scherm waarbij u de tekst in een soort tekstverwerkingsmodule kunt aanpassen. Het is daarom belangrijk dat u deze tekst goed doorleest teneinde er zeker van te zijn dat een en ander conform uw wensen is.  Na dit scherm wordt een definitief ouderschapsplan opgesteld.

Meestgestelde vragen

Nu een ouderschapsplan maken

Snel,  eenvoudig en professioneel!

Bij vragen, onduidelijkheden, tips of adviezen helpen wij u graag.

Onze video en overige contactgegevens.Onlineouderschapsplan.nl
Adres: Postbus 114
5330 AC Kerkdriel
Telefoon: 0418-633020